Missa inte Manhem-utställningen!

I klubblokalen kan man just nu ta del av vår jubileumsutställning. Den förfärdigades av Josh Brenner inför 90-årsfirandet och har nu kompletterats med en splitter ny tavla som avhandlar de senaste tio åren. Nytillskottet är ett lagarbete av Håkan Warston (foton), Mats Eriksson (text) och Mats Dehlin (montage). Tag chansen att fräscha upp dina kunskaper om klubbens historia medan utställningen sitter uppe!

Till klubbens jubileumsfest (se separat artikel) förfärdigades ett programblad. Det innehåller kompletta listor över våra klubbmästare och ordföranden, Manhems medlemssång samt förstås texten om de senaste tio åren, som på så sätt kompletterar den 90-årsskrift som innehåller texten – och en del foton – från utställningen 1996. Programbladet är tryckt i en numrerad upplaga och det finns några exemplar kvar på klubben som kan förvärvas till det ringa priset 20 kronor. Nämnas kan också att enstaka exemplar av 90-årsskriften finns kvar och kan anskaffas för 50 kronor.

Utställningen består av elva tavlor, varav åtta avhandlar Manhems historia i kronologisk ordning. Så här ser den senaste ut.

Jubileumsutställningen 1996-2006

Foto: Sam Friberg