IM-turneringen rond 8: Langrock sida vid sida med Kasparov inför sista ronden

I den åttonde ronden var fredspiporna nedgrävda och det var kamp på alla
fem brädena. Först klara vara Syskov – Svensson där den unge esten gick bort
sig i en sicilianare (Scheveningen/English attack) mot Bengt som vann rutinerat.

I partiet Nithander-Kasaprov så blev det den klassiska varianten med Lf5 i Caro-Kann
och det såg ut som att Victor kanske hade en liten, liten fördel i mittspelet
men vitryssen redde ut situation och i det 43:e draget så bestämde man sig för
att sluta fred.

I partiet Sagit – Westerinen spelade man Franskt Tarraschvarianten med 3 … Sf6.
Rauan gjorde ett olyckligt damdrag i det 22.a draget och stormästare Westerinen fick
en fördel som han förvaltade till vinst.

Efter detta återstod de både IM-kandidaterna Åkessons och Langrocks partier.
Båda hade inför dagens rond fortfarande IM-normen på 6 poäng inom räckhåll.
Joel mötte sin klubb- och förstalagskamrat Karl Johan Moberg och behövde
vinna dagens parti för att fortfarande ha en chans att ta normen.
Partiet blev Antagen Damgambit och utmynnade i en batalj av det hårdare slaget. 
Karl Johan förlorade en bonde en bit i mittspelet och fick, sin vana trogen,
rejält ont om tid inför den första dragkontrollen vid 40 drag. Han lyckades
dock med nöd och näppe överleva tidskontrollen, delvis pga av att Joel missade en
bondevinst i 37:draget. Efter tidskontrollen så hamnade man snabbt i ett tornslutspel med
bönder på bägge flyglarna. Karl Johan med tre (2+1) bönder och Joel med fyra (2+2) samt
varsitt torn. Efter ytterligare ett tjugotal drag och ytterligare en missad chans för Joel
så hamnade man i en remiställning och beslutade sig för att enas om detta resultat.

Även partiet Langrock-Ask blev en lång utdragen kamp. Langrock tillskansade sig en
fördel tidigt i mittspelet men Ask försvarade sig med näbbar och klor. Efter 84 drag
så slutade partiet på ett sätt som Ask nog helst skulle vilja glömma men som han antagligen
aldrig kommer att kunna göra. Efter nästan sju timmars spel, så misstar sig Josef och
ger upp i en remiställning! Langrock (vit) med kung på a8, löpare på b4 och bonde på b7,
står i begrepp att promovera sin bonde till dam. Den utmattade Josef vid draget,
med kungen på d7 och ett torn på f3, ser Langrock greppa tag i en dam, tror att spelet är
förlorat och ger upp. Hade han tittat ytterligare en gång på brädet så hade han antagligen
upptäckt att draget Te3 räddar partiet till remi!!!

Vjatjeslav Syskov     Bengt Svensson             0—1
Victor Nithander       Sergej Kasparov             ½ —½
Rauan Sagit            Heikki Westerinen          0 —1
Karl Johan Moberg   Joel Åkesson                 ½ —½
Hannes Langrock     Josef Ask                      1 — 0   

I och med detta så seglade Langrock upp i täten jämsides med Kasparov. Båda delar ledningen
med 5½ poäng inför sista ronden. En poäng efter, med 4½ poäng, ligger Joel och Bengt.
4 poäng har Karl Johan, Victor och Westerinen. Syskov har 3½, Rauan har 3 poäng och Ask 1½.

Vill du titta närmare på dagens partier, så rekommenderas ett besök i
vidhängande partifil, www.ssmanhem.se/filer/Pelaro2006.pgn