Påminnelse: Vårmöte i morgon tisdag

Som tidigare meddelats bjuder Manhem in till vårmöte i morgon tisdag den 30 maj. Tiden är 18.30 och på programmet står information och diskussion om verksamheten, prisutdelning för Vårmästerskapet och Manhemfajten och förstås den traditionella vårblixten!

Väl mött!