Ny redaktör för Hugget!

Vi har en ny redaktör för klubbtidningen i Allan Lennerstad! Han tar gärna emot bidrag under adress hugget@ssmanhem.se och manus till nästa nummer skall vara inne före den 31 augusti. Visst har du något av intresse för övriga manhemiter!

Allan vill också ha hjälp med korrekturläsning. Är det någonting du kan tänka dig så hör gärna av dig på adressen ovan.