Lottning för KM Rond 9 – Sista Ronden

Nu börjar det närma sig sista ronden för KM 2004 och jag måste påminna er om att alla tidigare ronder måste vara färdigspelade inför sista ronden. I den lilla gruppen finns fortfarande några ospelade partier som skall spelas innan lottning kan ske på denna gruppen, detta kommer ske på måndag efter det att de sista partierna är avslutade. Det går inte heller att lämna förhinder inför sista ronden och de deltagare som vet att de inte kan deltaga i sista ronden kommer att uteslutas från lottningen. Lottningen för den öppna gruppen är nu gjort för den sista ronden och resultaten är uppdaterade för samtliga grupper.